Regulamin Bistro Włosko i My

prowadzonego przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Bistro Włosko i My. Wejście na teren Bistro Włosko i My jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Z Bistro Włosko i My mogą korzystać dzieci, które korzystają z Sali Zabaw Inca Play oraz ich opiekunowie.
3. Dzieci korzystają z Bistro Włosko i My pod opieką rodzica lub innego pełnoletniego opiekuna. Wszelką odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Bistro Włosko i My ponosi opiekun.
4 Bistro Włosko i My jest otwarte w dniach i w godzinach funkcjonowania Sali Zabaw Inca Play.
5. Spożywanie na terenie Bistro Włosko i My, własnej, niezakupionej w Bistro Włosko i My żywności i napojów, jak również żywności przygotowanej w związku z organizowanymi w Inca Play przyjęciami jest zabronione. Posiłki i napoje mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. Bistro Włosko i My lub Salki Urodzinowe, miejsca siedzące w Sali Głównej. Bezwzględnie zakazane jest spożywane posiłków i napojów na atrakcjach, konstrukcjach i zabawkach.
6. Prosimy o przemyślane zakupy – zamówione produkty nie podlegają zwrotowi i wymianie.
7. Przed zakupem Klient ma prawo uzyskać informację o składzie produktu i czasie oczekiwania na jego przygotowanie.
8. Bistro Włosko i My nie posiada obsługi kelnerskiej, w związku z czym zamówione produkty należy po ich przygotowaniu odebrać osobiście. Jeśli Klient zwleka z odbiorem zamówionego produktu Bistro Włosko i My nie ponosi odpowiedzialności za zmiany zachodzące w produktach w tym czasie.
9. Łączenie stołów w Bistro Włosko i My jest zabronione. Nie dotyczy to łączenia stołów przez obsługę Bistro Włosko i My.
10. Rezerwacje stolików są odpłatne. Rezerwacje dokonywane są telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji Sali Zabaw Inca Play. Informację na temat aktualnego kosztu rezerwacji przekazują pracownicy recepcji Sali Zabaw Inca Play.
11. Prowadzący i właściciel Inca Play oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w Bistro Włosko i My, chyba, że szkoda powstała wyłącznie z ich winy.
12. Obsługa Bistro Włosko i My zastrzega sobie prawo do posprzątania stolików oraz żywności/zamówionych produktów i ich utylizacji, jeśli uzna, że stolik został opuszczony przez Klientów.
13. Na terenie Bistro Włosko i My palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych jest całkowicie zabronione. Na terenie Bistro Włosko i My nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
14. Klienci Bistro Włosko i My ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia Bistro Włosko i My.
15. Integralną część niniejszego Regulaminu Bistro Włosko i My stanowią Regulamin Sali Zabaw Inca Play oraz Regulamin Urodzin. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia powyższych regulaminów.
16. Obsługa Bistro Włosko i My nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Bistro Włosko i My, w tym rzeczy pozostawione bez opieki.
17. Inca Play nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych przez klienta usług/ofert z przyczyn od nas niezależnych takich jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań Zarządu Centrum Handlowego Blue City, straży pożarnej, ochrony Centrum Handlowego; śmierć lub wypadek pracownika/ podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Centrum Handlowego Blue City; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa klientów lub pracowników oraz inne zdarzenia losowe.