Kochani,

Ogłaszamy konkurs na najlepsze urodziny w Inca Play! Zrób zdjęcie, kolaż, reportaż ze swoich urodzin w Inca Play i wygraj kolejne przyjęcie urodzinowe! 🙂 Szczegóły znajdują się w regulaminie poniżej!

REGULAMIN KONKURSU

Moje najlepsze urodziny

 

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie        „Moje najlepsze  urodziny”.
 2. Organizatorem jest Magic City z siedzibą w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskie 179 („Organizator”). Organizator zapewnia techniczną pomoc w przeprowadzeniu Konkursu oraz jest sponsorem nagród.

Konkurs będzie trwał w terminie od 15 października 2016 roku do 31 października 2016 roku.

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 3.    Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) mogą być dzieci które obchodziły swoje urodziny w Sali Zabaw Inca Play w latach 2012-2016
 4.    Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oraz jego rodzic/prawny opiekun potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 • 2

Zasady Konkursu

 

 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu dowolnego formatu pracy plastycznej dowolną techniką, reportażu filmowego lub zdjęciowego który będzie ściśle związany z przyjęciem Urodzinowym w Sali Zabaw Inca Play. Podczas trwania Konkursu Uczestnicy wstawiają prace na swój profil Facebooka.
 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty na zasadzie największej liczby polubień zdjęcia osoby która organizowała przyjęcie w Sali Zabaw Inca Play dla swojego dziecka.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie FanPage Plac Zabaw dla dzieci Inca Play oraz oznaczenie lokalizacji.
 4. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych danych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników w przypadku naruszenia przez nich zasad niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przesłany przez Uczestnika praca narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
 7. Z Konkursu wykluczone zostaną prace niezwiązane z tematyką konkursu, poruszające wątki brutalne, rasistowskie, lub inne naruszające zasady dobrych obyczajów.
 8. Organizator ogłosi wyniki konkursu w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

 

 

 • 3

Nagrody

 

 1.         Nagrody ufundowała Sala Zabaw Inca Play (należna do Magic City Sp. z o. o.).
 2. 2.    W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
 • Dla zwycięzcy i jego rodziny: organizacja przyjęcia urodzinowego w pakiecie platynowym do 10 gości z możliwością wykorzystania od wtorku do niedzieli z wyłączeniem soboty do dnia 15 września 2017r. z koniecznością wcześniejszej rezerwacji terminu). Każdy z uczestników przyjęcia otrzymuje upominek w postaci darmowego biletu do indywidualnego wykorzystania w przyszłości (ważny od wtorku do niedzieli przez 4 miesiące od dnia odbycia się przyjęcia urodzinowego).

 

 • Dwie kolejne osoby z największą liczbą polubień otrzymują : półroczny voucher open dla całej rodziny (ważny od 2 listopada 2016 roku do 2 kwietnia 2017 roku).
 • 3.   Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w

pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

 1. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony po zakończeniu Konkursu poprzez informację przekazaną mailowo i telefonicznie. Wyniki zostaną zamieszczone również na stronie internetowejWWW.INCAPLAY.PL oraz FanPage Inca Play.
 2. Jeden uczestnik może wygrać 1 nagrodę.
 3. 5.  Termin rozdania/ odbioru osobistego nagród upływa 14 dni po ogłoszeniu wyników konkursu w recepcji Inca Play przy Al. Jerozolimskich 179, 02-222 Warszawa.
 4. 6. W przypadku nie odebrania przez Uczestnika nagrody danym w terminie, o którym mowa w ust. 6, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody.
 5. 7.    W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

 

 • 4

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926),
 3. Podanie danych osobowych przez rodziców/ prawnych opiekunów Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród.

 

 1. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców/prawnych opiekunów będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora.
22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa