Miło nam poinformować, iż mamy nowego członka naszej załogi! 🙂 Jest nim nasza maskotka Stonoga, która uwielbia dzieci i z chęcia się z nimi bawi i pozuje do zdjęć 🙂

W związku z tym przygotowaliśmy dla Was konkurs na imię dla naszej maskotki! Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

Etap I – wpisanie propozycji imienia dla maskotki w komentarzu pod postem konkursowymna FanPage Sali Zabaw Inca Play,

Etap II – wyłonienie z wszystkich propozycji trzech imion. Głosowanie na najlepsze imię dla maskotki. Imię, które zdobędzie największą ilość głosów wygrywa 🙂

Do wygrania karnety i wejściówki do Inca Play oraz gadżety! Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU

IMIĘ DLA MASKOTKI

 

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie  „Imię dla maskotki”.
 2. Organizatorem jest Magic City z siedzibą w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskie 179 („Organizator”). Organizator zapewnia techniczną pomoc w przeprowadzeniu Konkursu oraz jest sponsorem nagród.

Konkurs będzie trwał w terminie od 01 października 2016 roku do 12 października 2016 roku.

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami placówek oświatowych informujących o możliwości wzięcia w nim udziału oraz wyżej wymienione podmioty nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 4.    Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) mogą być osoby, które polubiły FanPage Sali Zabaw Inca Play i które podały propozycję imienia dla maskotki w komentarzu pod postem konkursowym.
 5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 6.   Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oraz jego rodzic/ prawny opiekun potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 • 2

Zasady Konkursu

 

 1. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu imienia dla maskotki Sali Zabaw Inca Play. Propozycję imienia należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym na FanPage Inca Play.
 2. Konkurs będzie podzielony na dwa etapy: etap pierwszy dotyczy wpisania propozycji imienia przez każdego kto zgłosi chęć udziału w konkursie. Etap I trwa do 7 października.  Z propozycji wyłonione zostaną 3 imiona dla maskotki. Wygrywa ta  propozycja, która zdobędzie największą ilość głosów na profilu FanPage Inca Play. Etap II kończy się 12 października.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie FanPage Plac Zabaw dla dzieci Inca Play.
 4. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych danych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników w przypadku naruszenia przez nich zasad niniejszego Regulaminu.
 6. Z Konkursu wykluczone zostaną komentarze niezwiązane z tematyką konkursu, poruszające wątki brutalne, rasistowskie, lub inne naruszające zasady dobrych obyczajów.

 

 

 • 3

Nagrody

 

 1.         Nagrody ufundowała Sala Zabaw Inca Play (należna do Magic City Sp. z o. o.).
 2. 2.    W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
 • Dla zwycięzcy miesięczny karnet pięciu wejść do Sali Zabaw Inca Play. Karnet jest ważny przez miesiąc od daty pierwszego wejścia do Sali Zabaw oraz gadżety.
 • Dla dwóch pozostałych osób wyłonionych w I etapie Konkursu przewidziano nagrody w postaci pojedynczej całodniowej wejściówki do Sali Zabaw Inca Play oraz gadżety.
 • 3.   Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 1. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony po zakończeniu Konkursu poprzez informację przekazaną drogą elektroniczną oraz na profilu FanPage Inca Play. Wyniki zostaną zamieszczone również na stronie internetowejWWW.INCAPLAY.PL.
 2. Jeden uczestnik może wygrać 1 nagrodę.
 3. Termin rozdania/ odbioru osobistego nagród upływa 14 dni po ogłoszeniu wyników konkursu w recepcji Inca Play przy Al. Jerozolimskich 179, 02-222 Warszawa.
 4. W przypadku nie odebrania przez Uczestnika nagrody danym w terminie, o którym mowa w ust. 6, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

 

 • 4

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926),
 3. Podanie danych osobowych przez rodziców/ prawnych opiekunów Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród.

 

 1. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców/prawnych opiekunów będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora.
22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa